Liftlux SL 153- 12 - pracovná plošina nožnicová 17,3 m

Výška pracovnej plošiny : 15,3 m

Pracovná výška  :  17,3 m

Stranový  dosah :  1,50 m  vysunutie koša

Nosnosť koša :  500  kg

Rozmer koša :  120 x 412  cm

Transportný rozmer pracovnej plošiny : d 412 x š 120 x v  325 cm

Celková hmotnosť pracovnej plošiny  :  7600 kg